Komisia pre technologický rozvoj a inovácie by mala fungovať ako poradný orgán pre výbor NR SR pre hospodárske záležitosti v oblasti technologického rozvoja a inovácií, priemyslu, energetiky, dopravy či komunikácií v rovine odbornej, ale aj legislatívnej.   Karol Galek, ktorý bude viesť túto komisiu, chce formou stretnutí k aktuálnym témam vytvoriť platformu pre odborníkov, ale