Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike si dovoľuje touto cestou upriamiť Vašu pozornosť na informačný seminár týkajúci sa spustenia HISTORICKY PRVEJ SPOLOČNEJ IZRAELSKO – SLOVENSKEJ VÝZVY „na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja“, naplánovaný na 8. septembra 2016.   Termín a miesto konania: 8.september 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra,