Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike si dovoľuje touto cestou upriamiť Vašu pozornosť na informačný seminár týkajúci sa spustenia HISTORICKY PRVEJ SPOLOČNEJ IZRAELSKO – SLOVENSKEJ VÝZVY „na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja“, naplánovaný na 8. septembra 2016.

 

Termín a miesto konania:

8.september 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,

827 99 Bratislava, 1. poschodie

Čas: 9:00 – 13:00 hod.

 

Účasť na seminári je bezplatná. Záujem o účasť je nutné potvrdiť vopred zaslaním e-mailu na adresu lucia.motlova@siea.gov.sk  najneskôr do pondelka 5. septembra 2016 do 14:00 h, nakoľko kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená.

 

Na seminári Vám budú podrobne vysvetlené podrobnejšie k informácie k výzve a spôsobu, akým je potrebné predkladať žiadosti.

 

Bližie informácie k semináru nájdete tu: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-12196/pozvanka-na-seminar-o-podpore-slovensko-izraelskych-vyskumnych-a-vyvojovych-projektov/

 

Bližšie informácie k výzve nájdete tu: http://www.siea.sk/program-spoluprace/c-12077/program-medzinarodnej-spoluprace-inovacie-pre-slovensko-a-izrael/

 

Leave A Comment