Komisia pre technologický rozvoj a inovácie by mala fungovať ako poradný orgán pre výbor NR SR pre hospodárske záležitosti v oblasti technologického rozvoja a inovácií, priemyslu, energetiky, dopravy či komunikácií v rovine odbornej, ale aj legislatívnej.

 

Karol Galek, ktorý bude viesť túto komisiu, chce formou stretnutí k aktuálnym témam vytvoriť platformu pre odborníkov, ale i podnikateľov z tejto oblasti a dvere otvoriť firmám, vedeckým inštitúciám a univerzitám.

 

V rámci hospodárskeho výboru pôsobí už aj Komisia pre podnikateľské prostredie, podporu malých, stredných podnikateľov a živnostníkov, Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a Komisia pre energetiku.

 

Zdroj: Karol Galek predseda komisie pre technologický rozvoj a inovácie

Leave A Comment