Našou ambíciou je už niekoľko rokov organizácia konferencie Tech Summit Bratislava, na ktorej budeme otvárať aj viaceré otázky, ktoré boli predmetom včerajšieho podujatia MH SR Smart Industry, Je chvályhodné a inšpirujúce, že práve v SR začala táto otázka s cieľom byť leadrom pri tejto revolúcii. Vyplývajúc z konferencie, je nutné otvoriť širšiu diskusiu na viacerých „frontoch“ od digitálnej kvalifikácie (nutných okamžitých zmien v školstve), Inteligentnej regulácie, Spoločný slovník stakeholderov, Hľadať prepojenia všetkých strán ponuky a dopytu v celom priemysle, zmeny myslenia podnikateľov, spoločného rozmýšľania o nových business modeloch, snahy pomenovania nutnosti byť inovatívny 4.0, až po vtiahnutie do diskusie mladej generácie, podpory malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria 80% HDP v EU. Všetky kroky musia ísť ruka v ruke k stanovenému spoločnému cieľu – vízie, koordinované aj na EU úrovni štátov, ktoré koncepcie Smart Industry tiež tvoria.

 
V tomto období ako primárne vnímame nutnú komunikáciu s trhom formou neformálnych diskusii, získať reflexiu trhu k návrhu koncepcie, čím by sme aj my radi prispeli s vybranými témami na našej konferencii Tech Summit Bratislava v máji tohto roku.

 

Registrácia spustená – viď link: http://konferencie.hnonline.sk/TECHSMMT

Leave A Comment