Dr. Christian Kusmitsch (AT) / RnD Project Developer, UBIMET GmbH

Prednáška na tému: „Prichádza dážď alebo svieti slnko“ –  Dáta o počasí pre Business Intelligence

Panel 5 – Marketing & maloobchod inovácie

 

Zmena klímy a počasia ovplyvňuje podnikanie v mnohých odvetviach, vrátane maloobchodných trhov pre mnohé tovary.  Vzhľadom na rastúcu silu vedy a businessu,   meteorológia má  stále väčší vplyv na  rozhodovanie v týchto odvetviach, a teda  vplyv na dynamiku trhu.

Hnaný  stále sa zlepšujúcou silou informácií  a štatistickými údajmi o počasí, informácie o počasí  sa stali  zdrojom business intelligence pre zainteresované strany v oblasti energetiky, poľnohospodárstva, financií, mobility a maloobchodu. Trendy, ako je internet vecí, cloud computing alebo „Ľudia ako senzory“ pridávajú  nové dáta pre tieto procesy, ktoré robia prognózovanie rýchlejšie, spoľahlivejšie a hyper-lokálne (tj. doslovne predpovedajú dážď vo vašej záhrade). UBIMET je popredným poskytovateľom závažných varovaní o počasí, meteorologických dát a informácií, a teda  Research & Development je na tepe  globálneho  vývoja.