Ing. Martin Paľa / CEO, CropTech

Prednáška na tému: Autonómne pestovanie rastlín súčasť IoT/Smart City

Panel 8 – Internet vecí dnes a zajtra

 

CropTech. je spoločnosť poskytujúca služby najmä v oblasti poľnohospodárskej technológie a automatizácie so zameraním na hydropóniu, akvapóniu a aeropóniu. Veríme, že zvyšovanie výnosov a súčasné znižovanie nákladov je možné iba nasadením rozsiahlých inovácii v optimalizácii spotreby energie, seba-diagnostiky, detekcii porúch, vzdialeného ovládania a systému pre neustály monitoring a podporu života rastlín v hydroponických systémoch. Na základe toho vyvýjame autonómne a vysoko škálovateľné hydroponické systémy pre domácnosti, malých, stredných a industriálnych indoor/outdoor pestovateľov.

 

B2B Matching

Hľadáme: Distributor/HW manufacture