Ján Králik / HEALTH SPACEE

HEALTH SPACEE 

Panel 3 – Digitálne technológie zdravotnej starostlivosti

 

Ján Králik je absolventom STU v Bratislave, podnikal v sektore služieb a od roku 2002 pracuje pre verejný, súkromný a neziskový sektor v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Predmetom jeho dlhodobého profesionálneho záujmu sú inovácie v oblasti zdravotníckych služieb, zdravotníckej informatiky a spracovania údajov, zdravotníckych technológií, zdravotnej politiky, regionálneho zdravotníctva ako aj spolupráce verejného a súkromného sektoru v zdravotníctve. Spolupracuje predovšetkým s expertmi z Európy a Izraela a podporuje myšlienku čo najužšej spolupráce krajín strednej a východnej Európy v oblasti zdravia a zdravotníctva.