Lenka Bednárová / Univerzitný technologický inkubátor InQb

Prednáška na tému: Ako priviesť inovatívnych podnikateľov k úspechu – vzdelávanie manažérov

Panel 2 – Inovácie & vzdelávanie znalostného manažmentu

 

Lenka Bednárová – Univerzitný technologický inkubátor InQb Názov prednášky: Ako priviesť inovatívnych podnikateľov k úspechu – vzdelávanie manažérov

 

Mladí ľudia, ktorí chcú začať podnikať v technickej oblasti, majú väčšinou dobré znalosti odbornej problematiky, ktorej sa venujú. Chýbajú im však základné zručnosti potrebné pre úspešné podnikanie, a to najmä pochopenie základných manažérskych princípov, potreby marketingových aktivít, inšpirácia od úspešných firiem s podobným zameraním. Vidíme veľký potenciál našich mladých podnikateľov, pokiaľ im bude poskytnutá dostatočná podpora v týchto oblastiach. Vzdelávanie manažérov považujeme za kľúčové, a preto mu venujeme veľký priestor v rámci vzdelávania na podujatiach, ktoré organizujeme v inkubátore a v spolupráci s partnermi, ako aj v rámci vytvárania siete mentorov pre naše firmy.