Martin Čánik / riaditeľ divízie CEIT Consulting Bratislava

Prednáška na tému: Inovácie pre Industry 4.0

Panel 1 – Inovatívne technológie & business – B2B

 

CEIT je spoločnosť poskytujúca komplexné inovatívne riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Ponúka sofistikované produkty a služby, ktoré klientom a partnerom zabezpečujú trvalú konkurencieschopnosť.

 

B2B Matching

CEIT hľadá spoľahlivých partnerov, ktorí budú napomáhať zavádzať riešenia konceptu Industrie 4.0 do praxe