Ing. Martin Gondár / CEO SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Prednáška na tému: Daňová podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Panel 9 – Veda a výskum, 3D technológie
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

SmarTech je poradenská spoločnosť, ktorá pomáha pri aplikácií super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj do praxe. Konkrétne pomáha rozpoznať všetky uznateľné projekty a náklady výskumu a vývoja.

 

Pracoval na výskumných a vývojových projektoch v oblasti zapracovania celulózy vo firme Europack vo Viana de Castelo, v Portugalsku. Od roku 2012 sa venuje uplatňovaniu dodatočného odpočtu výdavkov na výskum a vývoj v Českej republike. Od roku 2016 pomáha uplatňovať túto podporu výskumu a vývoja aj Slovenským firmám.