Martin Stefko / Sales Manager, Amicus SK

Prednáška na tému: Green ICT a nové digitálne systémy v prostredí štátnej správy a samosprávy (najmä v úsporách)

Panel 7 – Smart City

 

Amicus SK s.r.o.

Vlastné inovačné a vývojové centrum

Líderstvo v zavádzaní bezdrôtových technológií pre oblasť elektrických radiátorov

Nadviazanie na tradičnú značku kvality „Made In Czechoslovakia“