Radovan Furmann / riaditeľ divízie Digitálny podnik

Prednáška na tému: Riešenia digitálneho podniku v praxi

Panel 9 – Veda a výskum, 3D technológie

 

CEIT je spoločnosť poskytujúca komplexné inovatívne riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Ponúka sofistikované produkty a služby, ktoré klientom a partnerom zabezpečujú trvalú konkurencieschopnosť.

 

B2B Matching

CEIT hľadá spoľahlivých partnerov, ktorí budú napomáhať zavádzať riešenia konceptu Industrie 4.0 do praxe