Vladimír Vaňo / Head of CEE Research, Sberbank
Slovensko, a.s.

Prednáška na tému:  Hlavné nedávne trendy v oblasti technologických inovácií pre sektor finančných služieb

Panel 10 – Digital Economy, Stratégia jednotného digitálneho trhu, Digital investment , Digitálne peniaze, Digitálna legislatíva

 

Offer: strategic banking and fintech business consulting within CEE

Demand: introduction to hopeful and fast growing ideas/technologies/concepts in fintech within CEE or beyond.