Zuzana Hečko / Senior Associate (advokát), Allen & Overy

Prednáška na tému: Moderné technológie vs. zastaralá legislatíva. Ako sa vyhnúť porušeniu zákona pri používaní dronov

Panel 10 – Digital Economy, Stratégia jednotného digitálneho trhu, Digital investment , Digitálne peniaze, Digitálna legislatíva

 

Napriek tomu, že dróny sa začali v čoraz väčšej miere objavovať nad našimi hlavami, doposiaľ neexistuje komplexná legislatíva ohľadne ich používania, bezpečnosti či ochrany súkromia. Kým legislatíva v iných štátoch povoľuje, aby dróny roznášali objednaný tovar či prepravovali lieky, slovenská legislatíva zatiaľ výrazne obmedzuje použitie drónov na prepravu nákladu alebo poštových zásielok. Na vykonanie letu prostredníctvom drónu sa vyžaduje splnenie detailných podmienok ohľadne území, cez ktoré môžu dróny lietať, vzdialenosti od osoby, ktorá drón ovláda, či úrovňou zeme, nad ktorou drón lieta. V neposlednom rade v niektorých prípadoch sa vyžaduje získanie licencie.  Keďze dróny majú schopnosť zachytiť správanie sa osôb, ktoré snímajú, ich použitie musí byť zároveň v súlade so zákonmi na ochranu súkromia. Európska únia si uvedomuje príležitosti, ktoré prináša použitie drónov a pripravuje legislatívu ohľadne ich používania.

 

Zuzana Hečko je advokátka v medzinárodnej advokátskej kancelárii Allen & Overy, kde vedie sekciu práv duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov. Zuzana je zároveň vice-chair pracovnej skupiny pre ochranu osobných údajov v rámci Americkej Obchodnej Komory a členkou poradného orgánu digitálneho lídra SR pre oblasť ochrany súkromia. Pred nástupom do Allen & Overy Zuzana pôsobila 3 roky v Európskej Komisii v Bruseli v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a v advokátskej kancelárii v Hong Kongu. Zuzana študovala právo na Slovensku, v Írsku a v Belgicku a hovorí anglicky a francúzsky.

 

„Brilliant – sharp, intelligent and quick,“ and a „very goal-oriented person who will get things done.“ Chambers Europe 2016 (Intellectual Property).

She looks for the practical solutions and doesn’t get stuck in the boundaries of the legal framework.” Chambers Europe 2015 (Intellectual Property).

She knows about the IP market in lots of other countries, and is very flexible and creative when providing us with advice.” Chambers Europe 2014 (Intellectual Property).

An outstanding lawyer – very knowledgeable, reliable, intelligent, smart and absolutely trustworthy.” Chambers Europe 2013 (Intellectual Property).