Bratislava, 23. mája 2016

 

V dňoch 11. a 12. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnil prvý ročník TechSummit and Gadget Expo, novej konferencie zameranej na inovácie. Viac, ako 200 účastníkov konferencie a výstavy, sedem desiatok spíkrov v 15 paneloch diskutovalo o potrebe neustálej inovácie, technologickej aj filozofickej, ako kľúčovej potrebe pre prežitie v konkurenčnom prostredí 21. storočia.

 

 

Prioritou podujatia bolo zdôrazniť podporu zmyslu a nevyhnutnosti inovácií a zároveň prispieť k vytváraniu príležitostí a prepojiť inovátorov s tými, ktorí inovácie potrebujú. V rámci konferencie prebehlo viac, ako 150 obchodných stretnutí v rámci TechSummit zoznamky, pre ktorú organizátori vyhradili samostatnú miestnosť a naplánovali stretnutia.

 

6

 

Prierezovú konferenciu naštartovali zástupcovia technologických gigantov. Google a Microsoft hovorili o svojich inovatívnych postupoch v globálnom, ale aj lokálnom prostredí. Nasledoval panel zameraný na nevyhnutnosť zmien v rámci školstva. Prístupy k edukácii musia začínať od zmeny trendov v predškolskom veku a neskôr v prepojení školy a skutočného praktického života.

 

TechSummit sa zaoberal aj inováciami v zdravotníctve. Priestor dostali praktické riešenia technologických inovácií pri liečení porúch zdravia, prevencii ochorení chrbtice, či očí. Prezentovaný bol aj aktuálny ekosystém Health a nový cluster Health Spacee, ktorý prináša možnosti pre inovácie a startupy v segmente.

 

Otázku bezpečnosti a cloudu ako budúcnosti dátových úložísk debatovali účastníci ďalšieho z panelov prvého dňa konferencie. Novinky z marketingu a retailu prezentovali následne napríklad O2 Slovensko, či Mastercard. K účastníkom konferencie sa telemostom pripojil zástupca HTT, spoločnosti pripravujúcej projekt Hyperloop, ktorý prepojí Bratislavu a Viedeň najmodernejším spôsobom dopravy budúcnosti.

 

Súčasťou prvého dňa TechSummitu bol aj Startup panel, ktorý zastrešovalo online médium a štartovacia čiara pre mnohých mladých ľudí Startitup. V rámci panelu prebehlo niekoľko zaujímavých a inšpiratívnych diskusií. Cool témy ako Čo hľadajú slovenskí investori v startupoch? Coworkingový biznis na Slovensku, Ako na úspešný crowdfunding, Ženy v slovenských startupoch či Investovanie do startupov prostredníctvom crowdfundingu.

 

V Expo zóne si návštevníci mohli bližšie priblížiť inovatívne riešenia a služby viacerých spoločností. Zaujali aj rôzne technologické inovácie, ako najväčšia kancelárska 3d tlačiareň v Európe, či 3d skenovacie štúdio Figurama.

 

8

 

Spestrením bola možnosť zalietať si s dronom za pomoci profesionálneho inštruktora spoločnosti Uavonic. Vzácnu európsku premiéru priniesla spoločnosť UVEA Mediklinik, ktorá okrem vyšetrenia vašich očí, priniesla na Slovensko najnovší Oculus Rift – virtuálnu realitu, pomocou ktorého dokáže liečiť svojich pacientov.

 

K dispozícii boli jazdy na segway, ukážky fungovania biometrických technológií budúcnosti, či budúcnosť inteligentných domov a osvetlenia.

 

Druhý deň Techsummitu bol venovaný technickej revolúcii 4.0. O multiadaptívne prepojených výrobných procesoch hovorili zástupcovia Bosch, Ceit, či Matadoru. Zástupca ministerstva hospodárstva priniesol bližšie informácie o projekte Smart Industry for Slovakia a otvoril témy kvalifikovanej prípravy pracovníkov do odvetví, ktoré budú v blízkej budúcnosti nezastupiteľné.

 

Koncept Smar Cities je dobre známy a rozpracovaný v rôznych krajinách sveta. O téme, ktorej možno v blízkej budúcnosti bude venovaná samostatná konferencia, debatovali v rámci panelu zástupcovia akademickej, aj súkromnej sféry. Diskutovanými témami bola architektúra a technológie, recyklácia, či aplikácie, ktoré ušetria energiu, čas a peniaze v hromadnej doprave veľkých, múdrych miest.

 

Internet of things, známejší pod skratkou IoT bol ďalšou veľkou témou druhého dňa konferencie. Slovanet aj Ericsson, Bosch aj Danfoss, všetci prezentovali svoje pohľady do blízkej budúcnosti. Prezentovali riešenia, ktoré už dnes existujú a využívajú dostupné poznatky a synergie. Výzvou, zhodli sa v paneli, je eliminovať úniky energie a správať sa aj prostredníctvom IoT ekologicky zodpovednejšie.

 

Nezanedbateľnou súčasťou akejkoľvek vízie budúcnosti je veda. Jeden z panelov bol zameraný aj na akútnu problematiku vedy a výskumu na Slovensku, k slovu sa dostali zástupcovia CVTI SR, FabLab, Business CloudOne, UPVT STU, UI SAV, či SmarTech Solutions. Všetci zdôrazňovali význam vedy a výskumu pre spoločnosť, nielen z technického hľadiska, ale aj z hľadiska ľudského potenciálu.

 

2

 

Záverečným panelom bola diskusia o digitálnej ekonomike. Jednotný digitálny trh pre podnikateľov, budúcnosť bánk a bankovníctva v ére technologického superpokroku, či zmeny nákupných zvyklostí a budúcnosť nakupovania boli témami prezentérov. Náročnosť legislatívnych obmedzení vyplývajúcich z rýchlosti nástupu technologií demonštrovala posledná prednáška TechSummitu.

 

Organizátori, FutureProof a HN events ohlásili ešte počas TechSummitu, že rozbiehajú práce na pokračovaní, TechSummite 2. Cieľom je prispieť k potvrdeniu pozície Slovenska ako inovatívnej krajiny v rámci V4, ale aj Európskeho, či globálneho priestoru.

 

1

 

Leave A Comment