Fin.Techsummit 2017 – výstupná tlačová správa

Prvý ročník Fin.TechSummitu prilákal do Bratislavy zástupcov z takmer celej Európy a predstavil, ako moderné technológie ovplyvnia finančný svet

/Bratislava, 22. 11. 2017/ Fin.TechSummit, ktorý sa konal 16. novembra 2017 v Bratislave v Hoteli Crowne Plaza,zmapovalstav inovácií a technologických zmien, ktoré aktuálne prebiehajú vo finančnom sektore.

Vôbec po prvýkrát sa na Slovensku otvorila téma Fintech. Konferencia so zacielením na CEE Region však prepojila účastníkov od USA až po Rusko. Odborný program so zameraním na najaktuálnejšie informácie a inovácie z finančného sektora prilákal viac ako 300 účastníkov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia bankového sektora, fintech spoločností, štátui startupov. Možnosť stretnúť sa s poprednými medzinárodnými odborníkmi a diskutovať, ako moderné technológie zmenia finančný svet,využili zástupcovia tohto sektora nielen z krajín Vyšehradskej 4, ale aj z Estónska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska či Ukrajiny.

Koncept Fin.TechSummit vytvoril priestor pre hľadanie riešení, ako si zachovať konkurencieschopnosť v oblasti digitálnej ekonomiky. Pridanou hodnotou podujatia bola možnosť diskusie s rečníkmi, ktorí aktívne ovplyvňujú dianie na finančno-technologickej scéne v regióne strednej a východnej Európy.„Fin.TechSummit je hlavným podujatím zameraným na túto oblasť v regióne strednej a východnej Európy. Je súčasťou ekosystému eventov, ktoré do srdca Európy prinášajú lídrov a venujú sa odvetviam, ktoré napredujú,“ hovorí Davy Čajko, organizátor podujatia a zároveň CEO siete autorských konferencií Techsummit Events.

Organizátori sa tejto téme aktívne venujú najmä po odbornej stránke a práve preto sa podujali na založenie špecializovanejasociácie s názvom Fintech Europe. „Asociácia prinesie priestor na inšpiráciu, zdieľanie know-how a pomenovanie vylepšení v kontexte moderných technológií a inovácií v legislatívnom a finančnom prostredí,“dopĺňa Davy Čajko.

Tematické zameranieFin.TechSummit

Medzi hlavné témy Fin.TechSummit patriladiskusia o PSD2 (Smernica Európskej komisie o bankových platbách), ktorá prinesie inovatívne finančné služby aj do slovenskej legislatívy. Klienti budú môcť realizovať transakcie novými spôsobmi, čo zvýši konkurenčný tlak v oblasti poskytovania finančných služieb. Smernica však tiež kladie väčší dôrazaj na bezpečnosť a ochranu transakcií koncového zákazníka.„Noví hráči vytvoria tlak na tradičné banky, ktoré budú musieťreagovať ainovovaťsvoje služby. Technologické spoločnosti môžu bankám pomôcť vylepšiť procesy, aby sa stali efektívnejšími a túto výzvu premenili na príležitosť,“ pokračuje D. Čajko. Úspešný model spolupráce banky so start-upmi, ktorý potvrdil, že fintechy môžu byť inšpiratívne pre banky, prezentoval aj zástupca digitálnej banky 365.bank.

Druhým tematickým okruhom konferencie boli ľudia ako kľúč úspechu. Treťou veľmi rozsiahlou témou bola technologická revolúcia blockchain (špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy, ktorá zaznamenáva všetky platby takzvaných kryptomien– poznámka redakcie).

Vyvrcholením konferencie bolo vyhlásenie výsledkov Hackathonu. Digitálna banka 365.bank ocenila najlepší prototyp rodinnej mobilnej aplikácie, ktorej cieľom bola efektívna správa rodinných financií a tiež učiť deti finančnej gramotnosti.  Víťazný projekt získal sumu 3 000 eur a možnosť implementácie do praxe. Výhercom sa stal Ján Seyd s originálnym technickým i vizuálnym prevedením.

Organizátori potvrdili 2. ročník konferencie

Na úspechu prvého ročníka Fin.TechSummitsa podieľali okrem rečníkov a účastníkov spoluprácou generálny partner 365.bank a tiež Britská ambasáda,ako aj mnoho tuzemských i zahraničných produkčných a digitálnych partnerov, ktorým aj touto cestou je vyjadrená veľká vďaka.

Pre veľký záujem začali organizátori s prípravami druhého ročníka konferencie Fin.TechSummit,ktorý sa uskutoční v 8. novembra 2018 Bratislave.Počas roka 2018 sa v rámci siete autorských konferencií Techsummit Events bude konať niekoľko ďalších podujatí, ktoré odborne spracovávajú a otvárajú dialóg vedúci k vytváraniu nových prístupov v tradičných odvetviach podnikania.

Viac informáciínájdete na www.fintechsummit.sk

 

TechSummit Events

TechSummitvytvára inovatívny ekosystém podujatí so zameraním na špecifické témy. Prioritným cieľom organizátorov je vytváranie dialógu medzi konzervatívnym prístupom tradičných inštitúcií a dynamickými firmami, ktoré menia štandardizované prístupy. V stredoeurópskom regióne ide o unikátnu platformu inovatívnych konferencií s rôznym tematickým zameraním, ktorých ambíciou je podpora zdieľania vedomostí a vytváranie nových prístupov a business modelov. O jednotlivých podujatiach sa môžete dozvedieť viac tu: http://bit.ly/techsummit-2018

 

O spoločnosti Future Proof

Spoločnosť Future Proof vznikla v roku 2013. Jej misiou je autorsky vytvárať a organizovaťotvorené platformy (eventy, konferencie a huby), ktoré sú zamerané na technológie a inovácie. Spoločnosť tiež založila prvý Smart City HUB v strednej a východnej Európe, kde organizuje špecializované workshopy a eventy na témy: mestská inteligencia t.j. smart inovácie a pilotné projekty v municipalitách.Spoločnosť je tiež zakladateľom a organizátorom medzinárodnej konferencie o technologických inováciách Techsummit.

Ďalšie informácie získate od:

Mgr. Yulia Somova

Smart City HUB

Obchodná 3, 811 06 Bratislava

+421 948 045 540

office@techsummit.sk