Radi by sme Vás pozvali na pokračovanie úspešného dvojdňového eventu Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017.

Konferenciu Techsummit 2017 slávnostne otvorí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu pán Peter Pellegrini. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Súčasťou eventu je niekoľko subkonferencií zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech a Startup Stage. Podvečer sa bude konať Night summit a Student innovation award.

Nebude chýbať samozrejme ani business meetings platforma B2B matching.

O akcii

Vytvorili sme platformu pre inovačný ekosystém na Slovensku s ambíciou hľadať distribučné kanály a príležitosti pre digitálny export slovenských inovátorov. Posilňujeme PR povedomie o inováciách do širšieho spektra ekonomiky. Vytvárame príležitosť pre bilaterálne rokovania, synergie a networking všetkých zainteresovaných strán od zástupcov štátu, cez podnikateľov, inovátorov, univerzít, vedcov až po v posledných rokoch tak často spomínané startupové spoločnosti. Za veľmi dôležité pokladáme aj prácu a vytváranie príležitostí s nastupujúcimi generáciami. Z toho dôvodu bude na evente aj „Student award inovation“.

Techsummit 2017 sa bude niesť v duchu prepožičanej, ale jasne vystihnutej myšlienky našej doby „V prípade, že rýchlosť zmeny na vonkajšej strane prekročí rýchlosť zmene na vnútornej strane, koniec  je blízko – Jack Welch“.

Prvý ročník konferencie poukázal na aktuálnu nepripravenosť štátu a firiem, resp. vnímania nutnosti byť inovatívny. V dnešnej dobe už bohužiaľ v aktuálnom trhovom prostredí nestačí vnímať inovácie ako možnosť, ale nevyhnutnosť. Transformácie trhové, zmeny business plánov, business intelligence sa týkajú celého spektra ekonomiky. Adaptácia je kľúčová.

Prečo my?

·         Máme gesciu najkompetentnejších, involvácia štátnej správy, záštita ministerstva hospodárstva SR a súkromného sektora predurčuje k hľadaniu riešení v tejto sofistikovanej téme.

·         Pre nás je kľúčový networking, prepájame účastníkov, speakrov, partnerov, sme obchodná a vývojová platforma.

·         Špecialisti na TECH konferencie.

·         Poskytujeme inovačné služby.

·         Poskytujeme služby pre startupy s cieľom rásť.

·         Sami sme startupisti, prevádzkujeme niekoľko úspešných startupov.

Regionálny význam:

Poloha Bratislavy predurčila k založeniu Umbrella eventu pre strednú Európu priamo v jej srdci.

Prečo Bratislava, Slovakia?

 

Geografická poloha, inovačný potenciál a rastúci trh spoločností, ktoré sa tejto téme venujú.