Radi by sme Vás pozvali na pokračovanie úspešného dvojdňového eventu Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017.

Konferenciu Techsummit 2017 slávnostne otvorí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu pán Peter Pellegrini. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Súčasťou eventu je niekoľko subkonferencíi zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech a Startup Stage. Podvečer sa bude konať Night summit a Student innovation award.

Nebude chýbať samozrejme ani business meetings platforma B2B matching

O akcii

Vytvorili sme platformu pre inovačný ekosystém na Slovensku s ambíciou hľadať distribučné kanály a príležitosti pre digitálny export slovenských inovátorov. Posilňujeme PR povedomie o inováciách do širšieho spektra ekonomiky. Vytvárame príležitosť pre bilaterálne rokovania, synergie a networking všetkých zainteresovaných strán od zástupcov štátu, cez podnikateľov, inovátorov, univerzít, vedcov a v posledných rokoch tak často spomínaných startupových spoločnostiach. Za veľmi dôležité pokladáme aj prácu a vytváranie príležistostí s nastupujúcimi generáciami z toho dôvodu bude na evente aj „Student award inovation“

Tech summit 2017 sa bude niesť v duchu prepožičanej, ale jasne vystihnutej myšlienky našej doby „V prípade, že rýchlosť zmeny na vonkajšej strane prekročí rýchlosť zmene na vnútornej strane, koniec  je blízko – Jack Welch“

Prvý ročník konferencia ukázal na aktuálnu nepripravenosť štátu a firiem, resp. vnímania nutnosti byť inovatívny. V dnešnej dobe už bohužial v aktuálnom trhovom prostredí nestačí vnímať inovácie ako možnosť, ale nevyhnutnosť. Transformácie trhové, zmeny business plánov, business intelligence sa týkajú celého spektra ekonomiky. Adaptácia je kľúčová.

Prečo my?

  • Máme gesciu najkompetentnejších, involvácia štátnej správy, záštita ministerstva hospodárstva SR a súkromného sektora predurčuje k hľadaniu riešení v tejto sofistikovanej téme
  • Pre nás je klúčový networking, prepájame účastníkov, speakrov, partnerov, sme obchodná a vývojová platforma
  • Špecialisti na TECH konferencie
  • Poskytujeme inovačné služby
  • Poskytujeme sluzby pre startupy s cielom rásť
  • Sami sme startupisti, prevádzkujeme niekoľko úspešných startupov

Regionálny význam:

Poloha Bratislavy predurčila k založeniu Umbrella eventu pre strednú Európu priamo v jej srdci

Prečo Bratislava, Slovakia?

Geografická poloha, inovačný potenciál a rastúci trh spoločností, ktoré sa tejto téme venujú