Aktuálne trendy v kybernetickom priestore

Prepojenie sveta technológií, biznisu a ekonomiky je dôvodom pre zvýšenú mieru zabezpečenia a obrany proti kybernetickým hrozbám.

  1. Peter Katrinec/obchodný zástupca ESET/Threat Intelligence – protection against threats thanks to information from outside__
  2. Marek Ostafil/Cyberus Labs/A trully secure world__
  3. Pavol Lupták/Nethemba/Ako štáty tlačia na zvyšovanie bezpečnosti kryptomarketov__
  4. Rami Efrati

Cyber Security B2B 2nd Day