Kick-off 2nd Day – otvorenie eventu Room1

Moderuje: Vladimír Bilčík, Head of EU program SPFA

  • 09:00-09:20 – Otvorenie konferencie
  • Rastislav Chovanec, State Secretary of the Ministries of the Economy
  • 09:20 – 09:40 – Úvodné slová reprezentantov subkonferencií
  • Robert Redhammer, Ph.D., Rector STU BA, SR
  • Zuzana Nehajová – InnovEYtion Centre Leader at EY, ČR
  • Mr. Rami Efrati, former Head of Industry Sector at the INCB, Izrael
  • Martin Komínek, CEO Simple Cell, SK
Cyber Security B2B 2nd Day Industry 4.0 2nd Day Innovations and Internet of Things 2nd Day