Adam Jedrzejczak (PL)

Adam Jedrzejczak (PL)

President of Eastern Europern Region, Danfoss, Legal President of Danfoss Poland sp. z o.o.

Adam Jędrzejczak je súčasťou Danfoss od roku 2000 a zastával viacero senior pozícií. V súčasnosti je ako prezident Východoeurópskeho regiónu zodpovedný za predaj vo všetkých 17 krajinách regiónu. Z pozície právneho riaditeľa Danfoss Poland Sp. z o.o. riadi dve továrne, ktoré sa nachádzajú v strede a na severe Poľska. Taktiež je právny riaditeľ pre pridruženú spoločnosť Danfoss Saginomiya.

Svoje skúsenosti nadobudol v zahraničných aj národných poľských spoločnostiach v období intenzívnej ekonomickej transformácie v Poľsku. Svoju kariéru začal v Deloitte, kde bol bol zapojený do poradenských projektov podnikovej reštrukturalizácie. Počas svojej kariéry nadobudol bohaté a vedomosti a silné skúsenosti vo všetkých smeroch efektívneho manažmentu.

Vyštudoval magisterský stupeň vo financiách a manažmente, MBA na Univerzite v Rotterdame. Taktiež navštevoval výkonný program na  INSEAD.

Prezentácia: Urban efficiency and district energy context

Anotácia:

Približne 40% globálnej spotreby energie je spotrebovanej budovami, ktoré taktiež produkujú 1/3 svetových greenhouse emisií, čo vedie k urgentnému zmierneniu situácie, ktorá nastala. Práve energetická účinnosť je jedným zo základných bodov akčného plánu.

Už to dlhšie nie je otázka techniky. To čo potrebujeme je ambiciózna politika, ktorá umožní jej využívanie. Jasné transformačné stratégie, ktoré identifikujú bariéry a prekonať ich, je potrebné implementovať do politických opatrení: Building Energy Codes, Standards, Rating & Disclosure, Finance & Incentives, Industry & Community Actions.

Smart vízie – mestá budúcnosti

Kristína Pomothyová/Origameo/Kancelárie budúcnosti: produktívne a zdravé miesta na prácu Jiří Končený/zakľadateľ a šéf českej spoločnosti ELKO EP HOLDING SE Milan Šľachta/Bosch/Smart riešenia pre mestá Adam Jedrzejczak/President EER Danfoss/East Europe Region/Urban efficiency and district energy context Sergey Sibiryakov/Riaditeľ a akcionár spoločnosti Sky Way Capital/Dopravná technológia spol. Sky Way pre 21.storočie Miloš Šajbidor/Uavonic/Bezpilotné lietajúce zariadenia (UAV)

Smart City & Regions 1st Day
READ MORE