Dr Axel Heitmueller (UK)

Dr Axel Heitmueller (UK)

Imperial College Health Partners

Axel Heitmueller je súčasťou Imperial College Health Partners od jej založenia v roku 2011. V septembri 2016 sa stal generálnym riaditeľom. Má širokú škálu skúseností z akademického prostredia, ako aj z oblasti administratívy, kde bol zástupcom riaditeľa a hlavným analytikom strategického tímu premiéra na úrade vlády a v kancelárii premiéra.

Prezentácia: Digital healthcare market

Anotácia:

Digital Health

Dr Axel Heitmueller/Managing Director, Imperial College Health Partners/Digital healthcare market Dáša Dercová/Diagnose.me/Trendy v Digital Health Tomáš Matlovič/študent/Aplikácia zbierajúca zdravotné dáta o používateľoch z rôznych senzorov Eva Mičietová a Juraj Vališ/PriF UK/Geografický informačný systém environmentálneho zdravia 15:10 – 15:30 Panelová diskusia

BIOMED HealthTech 1st Day
READ MORE