Dr Kawal Rhode (UK)

Dr Kawal Rhode (UK)

Kings College London

V roku 2007 bol profesor Kawal Rhode vymenovaný za odborného asistenta v odbore spracovania obrazu na King’s College London, neskôr v 2011 za hlavného asistenta, v roku 2015 za docenta v odbore biomedicínskeho inžinierstva a za profesora v roku 2016. Medzi jeho súčasné výskumné projekty patria zákroky na srdci aplikované pomocou zobrazovania v partnerstve so Siemens Healthcare a systémy inteligentnej mechatroniky pre zákroky na srdci a zobrazovanie ultrazvukom. Profesor Rhode má viac než 300 publikácií v žurnáloch, knihách, vystúpení na konferenciách, a niekoľko patentov.

Prezentácia: Innovation in 3D printing in clinical care

Anotácia:

Výroba aditív alebo 3D tlač bola rýchlo sa rozvíjajúcou technológiou za posledných 10 rokov. Dostupnosť lacných, spoľahlivých a všestranných riešení 3D tlače znamená, že technológia preniká do mnohých rôznych aspektov spoločnosti vrátane zdravotnej starostlivosti. Táto prezentácia preskúma nedávne pokroky v technológii 3D tlače a ukáže, ako táto technológia začína mať rozsiahle aplikácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Klinické príklady zahŕňajú chirurgické plánovanie, chirurgický výcvik, výrobu protéz a vzdelávanie v zdravotníctve. Táto rušivá technológia pravdepodobne bude mať v nadchádzajúcich rokoch významný vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Biomedical Engineering

Dr Kawal Rhode/Kings College London/Innovations in 3D printing in clinical care Radovan Hudák/Zakladateľ spoločnosti CEIT Biomedical Engineering/3D tlač v medicíne 12:40- 13:00 Panelová diskusia

BIOMED HealthTech 1st Day
READ MORE