Dušan Chrenek (SK)

Dušan Chrenek (SK)

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu odbor Elektronické počítače (1986-1991), Medzinárodné vzťahy na Diplomatickej škole v Madride (1993-1994), Ústav medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992-1995), Štúdie zahraničnej služby na Oxfordskej Univerzite (1995-1996).
Od roku   1994   začal   pôsobiť   na Ministerstve   zahraničných vecí   ako referent. Postupne   sa prepracoval   na Vedúceho oddelenia pre bilaterálne vzťahy s krajinami EÚ a NATO. Následne pracoval ako zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Španielsku. Pol roka pôsobil ako Zástupca riaditeľa odboru hlavného vyjednávača s EÚ a následne pol roka ako Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka a hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa. V roku 2003 bol Zástupcom riaditeľ odboru analýz a plánovania na MZV SR. Od roku 2003 pracoval v Bruseli najprv na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako Zástupca stáleho predstaviteľa v Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ (2003-2004), neskôr ako Člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa EÚ – generálneho tajomníka Rady EÚ Javiera Solanu (2004-2007) a Vedúci oddelenia pre rozširovanie na Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2007-2011). Od začiatku roka 2012 sa stal Vedúcim zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.