Elena Petrova (AT)

Elena Petrova (AT)

CEO ASIDEES

Elena Petrova hasMSc Diploma in Economics is the CEO of Association for Sustainable Innovative Development in Economics, Environment, and Society (ASIDEES), Austria having 15 years of the entrepreneurial experience. Her research and business interests are in the field of advanced digital transformation platforms for Smart Sustainable Cities and Industry 4.0 integrating IoT applications. Elena leads the development of new information instruments to deal with accelerating complexity, change and interlinked smart everything in a bigger picture of society due to technological, climate and social impacts. Currently, she manages the implementation of 5 pioneering Smart City projects in different countries of Europe providing municipalities, utility providers and citizens with new digital instruments to improve the quality of life and management, transparency and sustainability.

Prezentácia: Digitálna transformácia veľkých dátových prúdov z IoT pre riadenie udržateľnosti v podnikoch a mestách: Ako to dosiahnúť?

Anotácia: Prednáška poskytuje stručný prehľad o problémoch pri zvládaní rastúcej zložitosti priemyselných a mestských procesov a poskytuje vhľad do najnovších informačných a komunikačných technológií Pharos Navigator, ktoré umožňujú jednotné riešenia pre udržateľný smart manažment vlády. 

Softvérové riešenia pre Industry 4.0 a priemysel – časť 2

3. Elena Petrova/General manager, Chief Architect of theplatform Pharos Navigator/Digital transformation of big data streams from IoT for managing sustainability in enterprises and cities: How to make it happen?__ 4.Peter Bolebruch(SK)/ Concept Architect –Teesys/Dotyk s firmou, alebo ak námpomôže UX tuning touchpointov.__ 5. Funtík/ BIM

Industry 4.0 2nd Day
READ MORE