James Barlow (UK)

James Barlow (UK)

Predseda Rady pre manažment technológií a inovácií

James Barlow je od roku 2003 profesorom manažmentu technológie a inovácií (zdravotná starostlivosť)na Imperial College Business School. Bol spoluzakladateľom Centra pre inovatívne štúdie a je členom Centra pre zdravotnícku ekonomiku a inováciu politík.

Vo výskume, výučbe a poradenstve sa sústreďuje na prijatie, implementáciu a udržateľnosť inovácií v zdravotníckych systémoch. James Barlow je, a bol súčasťou mnohých výskumných a poradenských projektov po celom svete a pracuje na inováciách poskytovania bývania a ďalších záležitostiach bytovej politiky.

Jeho poradenská práca zahŕňa členstvo alebo predsedníctvo v expertných paneloch o zdravotníckych inováciách na Ministerstve zdravotníctva, Ministerstve obchodu a priemyslu, OFCOM, Waleskom zhromaždení vlády, v Európskej komisii, Kráľovskej spoločnosti, Londýnskej zdravotníckej komisii a i.

James Barlow je v súčasnosti pomocným riaditeľom pre výskum a vyhodnocovanie v Imperial College Health Partners.

Prezentácia: Managing Innovation in Healthcare

Anotácia:

„Healthcare is complex and fast-moving. This means that managing the innovation pipeline from R&D to adoption and diffusion is a challenge for innovators, for healthcare providers, for government and for funders. James Barlow will outline the reasons why we need innovative thinking to tackle the emerging demands experienced by health systems and the approaches that can be adopted to ensure innovation management is more effective.“

Managing Innovation in Health

James Barlow/Imperial College London/Managing Innovation in Healthcare Phil Jackson/MedCity London/Dynamics of successful cluster development Ján Králik/HEALTHSPACEE.eu/Health Innovation in Slovakia 10:55 – 11:15 Panelová diskusia

BIOMED HealthTech 1st Day
READ MORE