Jiří Konečný (CZ)

Jiří Konečný (CZ)

zakladateľ ELKO EP HOLDING

Jiří Konečný je zakladateľ a šéf úspešnej českej spoločnosti ELKO EP HOLDING, SE, ktorá vyrába modulové prístroje, chytrú inštaláciu iNELS a prvky pre SMART city a IoT.

Prednáška:Využitie IoT v Smart city

Anotácia:

Smart vízie – mestá budúcnosti

Kristína Pomothyová/Origameo/Kancelárie budúcnosti: produktívne a zdravé miesta na prácu Jiří Končený/zakľadateľ a šéf českej spoločnosti ELKO EP HOLDING SE Milan Šľachta/Bosch/Smart riešenia pre mestá Adam Jedrzejczak/President EER Danfoss/East Europe Region/Urban efficiency and district energy context Sergey Sibiryakov/Riaditeľ a akcionár spoločnosti Sky Way Capital/Dopravná technológia spol. Sky Way pre 21.storočie Miloš Šajbidor/Uavonic/Bezpilotné lietajúce zariadenia (UAV)

Smart City & Regions 1st Day
READ MORE