Juraj Vališ (SK)

Juraj Vališ (SK)

PriF UK

Zameranie na geoinformatiku, koncipovanie geografických databáz, realizácia aktuálneho výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, identifikácia inteligentných riešení environmentálneho zdravia kde geografická poloha ovplyvňuje priestorové rozhodovania, perspektívne s využitím platformy IoT.

Prezentácia: INSPIRE standardization focusing on human health and safety

Anotácia: