Katarína Landlová (CZ)

Katarína Landlová (CZ)

oddelenie marketingu a komunikácie v mestskej spoločnosti Operátor ICT Praha

Katarína Landlová vedie oddelenie marketingu a komunikácie v mestskej spoločnosti Operátor ICT, ktorá pre hlavné mesto Praha riadi agendu projektov Smart City, zaisťuje odborné poradenstvo v oblasti ICT a realizácie ICT projektov pre mestské časti a ďalšie mestské spoločnosti. Venuje sa hlavne strategickej koncepcii Smart Prague a synergickým projektom v mestskej hromadnej doprave.

Prezentácia: Smart Prague – vize, strategie a realizace

Anotácia

Je smart mesto len prirodzeným vývojom, alebo sú nutné systematické kroky na správne vytýčenej ceste? Akú stratégiu volí Praha? Ako skĺbiť starostlivosť o významné kultúrne dedičstvo jedného z najkrásnejších miest sveta a implementáciu chytrých technológií pre jeho ekeftívne riadenie? A je súčasná legislatíva pripravená na inovačné projetky?

Potreby a bariéry z pohľadu miest – facilitovaná diskusia

Katarína Landlová/Operator ITC Praha Jaroslav Kacer/magistrát Brno Michal Šedivý/ZEON-ZSE Santtu Hulkkonen/Solved

Smart City & Regions 1st Day
READ MORE