Marcel Hečko (SK)

Marcel Hečko (SK)

Innovator; co-founder of Hot Glue Tech; co-founder of Moire Labs

Moire Labs s.r.o.

Prezentácia: využitie siete Sigfox pre zabezpečovacie systémy

Anotácia: