Mária Radvanská (SK)

Mária Radvanská (SK)

PRIC Prešov

Mária Radvanská – vyše 15 rokov pôsobí v regióne v oblasti podpory podnikania a sprístupňuje podnikateľom medzinárodné možnosti v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network. Bola zapojená do vyše 30 medzinárodných projektov zameraných na podporu podnikania. Nedá sa nepovažuje za odpoveď. Vždy nájde cestu k informáciám a kontaktom pre férových ambicióznych podnikateľov, ktorí chcú vstúpiť na zahraničné trhy alebo rozšíriť svoju aktivitu na nich.

Prezentácia: Enterprise Europe Network – pomáhame ambicióznym podnikateľom inovovať a medzinárodne rásť.

Anotácia

Sieť Enterprise Europe Network je najväčšou sieťou na podporu podnikania v Európe. Podnikatelia nech sa sústredia na to, aby vyvinuli kvalitné, konkurencieschopné výrobky, Sieť im ich pomôže dostať na medzinárodné trhy a ukáže ďalšie možnosti rozvoja.

Štátna a súkromná podpora inovatívneho podnikania v regiónoch SR a zahraničí – časť 2

MáriaRadvanská/ RPIC Prešov/Enterprise Europe Network – helping ambitious companies to innovate and grow internationally__ Štefan Vrátny/BIC Bratislava/ Enterprise Europe Network Innovation Support Services__ Martin Gondár/Smartech/Daňový odpočet na výskum a vývoj už aj na Slovensku Paul Džacko (SK)/Dagital Legal s.r.o./

Startup Stage 1st Day
READ MORE