Martin Morháč (SK)

Martin Morháč (SK)

Predseda predstavenstva, SOVA Digital a.s.

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 je spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o.. Od tej doby je riaditeľom spoločnosti, dnes pomenovanej SOVA Digital a.s.

Prezentácia: „Industry 4.0 – Ako začať a kadiaľ ísť?“

Anotácia:

Industry 4.0 je jednou z najviac diskutovaných tém súčasnosti. Firmy vnímajú Industry 4.0 ako veľkú príležitosť pre zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, na druhej strane bojujú s veľkými obavami. Nemajú skúsenosti s projektami takéhoto typu, a nevedia ani odhadnúť ich nákladovosť a rozsah. Na trhu je málo dodávateľských spoločností s reálnymi skúsenosťami.

Prednáška hovorí o mýtoch a rizikách spojených s implementáciou Industry 4.0 v priemyselnom podniku. O prístupoch, dávajúcich reálnu príležitosť aplikovať Industry 4.0 postupne, s elimináciou rizík a hlavne s rýchlo návratnými benefitmi.

Technické riešenia dnes a zajtra

Martin Morháč/Sova Digital/„Industry 4.0 – „Ako začať a kadiaľ ísť?“ Ing. Marián Filka/Siemens/Driving Enterprise for discrete industries/Siemens understanding of Digitalization in industry Ing.Milan Šľachta/General manager of Bosch/Industry 4.0: Challenges & chances Wiktor Krzeszewski/TechOcean/IoT and Industry 4.0 future

Industry 4.0 2nd Day
READ MORE