Michal Dobrík (SK)

Michal Dobrík (SK)

CEKR (Centrum krízového riadenia)

Presentation: Why did we kill the mail pigeon?

Bezpečnosť digitálnej komunikácie

Možnosti, výhody a nevýhody súčasných prostriedkov na zabezpečovanie digitálnej komunikácie, nástroje používané na zvýšenie digitálnej bezpečnosti. Bartosz Ziółko/Techmo/Speech processing for security Michal Dobrík/Centrum krízového riadenia/Why did we kill the mail pigeon? Ivan Klimek/Excalibur/Internal Security for Enterprises 2.0 (bezpečnosť vo vnútri organizácii) Djordje Hinic/Piql/Technology and its approach to long-term digital data preservation and security with Global Data Vault […]

Cyber Security B2B 2nd Day
READ MORE