Marián Filka (SK)

Marián Filka (SK)

Siemens s.r.o. na produktové oddelenie so špecializáciou na riadiace systémy

Filka Marian vyštudoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave so špecializáciou na priemyselnú automatizáciu.

Od roku 2004 pracuje v Siemens s.r.o. na produktovom oddelení so špecializáciou na riadiace systémy.

Aktuálne zodpovedný v Siemens s.r.o. za Digital Enterprise pre divíziu Digital Factory a Process Industries and Drives.

Prezentácia: Driving Enterprise for discrete industries/Siemens understaning of Digitalization in industry

Anotácia:

Siemens predstava zmien na meniacom sa trhu z dôvodu digitalizácie. Prezentácia komplexného prístupu digitalizácie v kontexte celého životného cyklu výrobku, alebo stroja.

Technické riešenia dnes a zajtra

Martin Morháč/Sova Digital/„Industry 4.0 – „Ako začať a kadiaľ ísť?“ Ing. Marián Filka/Siemens/Driving Enterprise for discrete industries/Siemens understanding of Digitalization in industry Ing.Milan Šľachta/General manager of Bosch/Industry 4.0: Challenges & chances Wiktor Krzeszewski/TechOcean/IoT and Industry 4.0 future

Industry 4.0 2nd Day
READ MORE