Peter Bolebruch (SK)

Peter Bolebruch (SK)

Concept Architect - Teesys

Prešiel si pozíciami od programátora, analytika až po promotéra tanečných eventov. Je prototypom marketéra budúcnosti, v ktorom sa skĺbili skúsenosti z marketingu, programovania a dátovej analytiky. Jeho podpis nesú značky OMS, Decodom, Cinemax, Protherm či Embraco.

Prezentácia: Dotyk s firmou, alebo ak nám pomôže UX tuning touchpointov.

Anotácia: Inteligentný priemysel už mení stratégiu aj riadenie ľudí. Mnohým takýmto rozhodnutiam však v priemysle chýba dizajnový pohľad na problematiku. V Teesys hľadáme cesty, ako môžu vylepšené touchpointy zlepšiť poskytované služby. V budúcnosti bude veľmi dôležité, v akej kvalite budú digitálne služby ku produktom poskytované Vašim klientom. Tieto touchpointy môžu byť vo fyzickom, ale aj v digitálnom svete. Kvalitný UX a výber správnej metodológie Vás môžu v očiach klienta posunúť na vyššiu úroveň vnímania.

Softvérové riešenia pre Industry 4.0 a priemysel – časť 2

3. Elena Petrova/General manager, Chief Architect of theplatform Pharos Navigator/Digital transformation of big data streams from IoT for managing sustainability in enterprises and cities: How to make it happen?__ 4.Peter Bolebruch(SK)/ Concept Architect –Teesys/Dotyk s firmou, alebo ak námpomôže UX tuning touchpointov.__ 5. Funtík/ BIM

Industry 4.0 2nd Day
READ MORE