Peter Filo (SK)

Peter Filo (SK)

Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity

Prezentácia:Výzvy 4.priemyselnej revolúcie

Anotácia: