Rainer Hasenauer (AT)

Rainer Hasenauer (AT)

Profesor Ekonomická univerzita vo Viedni

Rainer Hasenauer je vážený profesor marketingu High-Tech Innovation a Technology Marketing na Fakulte riadiaceho manažmentu Ekonomickej univerzity vo Viedni.

Ako podnikateľ spolupracoval s high-tech spoločnosťami ako spoluzakladateľ a „businnes angel“. 

Spoluzaložil HiTec Marketing Research Association v Vienna (www.hitec.at) a inicioval  Cross Border HiTec Center (www.hitechcentrum.eu), kde pôsobí ako senior advisor.

Jeho primárne zameranie je na vstup high-tech inovácií v B2B na trh a technologické prijímanie v B2B trhu. Vyučuje na WU Viedeň, Vienna University of Technology a Campus02 University of Applied Sciences in Graz. Hosťuje na Fakulte pre pokročilé štúdiá vo Viedni, University of Klagenfurt a Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Jeho vedecká práca je prevažne orientovaá na projekty pre B2B trhy a zahŕňa komunitné inovácie, marketingové testbeds pre vstup na trh a multidisciplinárnu komunikáciu v high-tech inováciách. Aplikácie zahŕňajú satelitné navigácie a diaľkové prieskumy Zeme, robotiku, senzory, funkčné materiály, batérie toku a diaľkové napájanie, analýzu ohrozenia bezpečnosti a bezpečnostných systémov zložených výrobkov a systémov, ako sú vetracie systémy pre cestný tunel a elektrárne a aplikovaný operačný výskum so zameraním na multikriteriálne rozhodovacie modely.

Je členom dozorných rád firiem investičných skupín high-tech, expertnej komisie pre high-tech start-up inkubátory a dozornej rady v oblasti real-time komunikačných systémov kritických z hľadiska bezpečnosti.

 

Prezentácia Startup Stage: Market Entry: How to align forces of market readiness and technology readiness impacting the innovative startups?

Anotácia:

Toto je správa o empirickej analýze 57 začínajúcich podnikov rôznych priemyselných odvetví ako IKT, Life Science,
Environmentálne odvetvia a iné (napríklad robotika, senzory, funkčné materiály, elektrická skladovacia technika atď.),
• Analýza bola vykonaná v období od septembra 2015 do apríla 2016 analýzou dokumentov, rozhovormi na 57 inkubačných procesov, z ktorých každá mala 6 míľových kameňov a trvanie min. 18 mesiacov alebo viac.
• Rozlišujeme dva typy inkubácie: otvorenú inkubáciu a uzavretú inkubáciu.
• Prvotným vplyvom na štartovacie riziko je nesúlad technologickej pripravenosti a tržnej pripravenosti. Včasné varovné signály a inteligentný selektívny dizajn začínajúcich podnikov ukazujú významnú nadradenosť otvorenej inkubácie.
• 57 pozdĺžnych analýz inkubačných procesov má za následok štatisticky významný výsledok.
• Zobrazuje sa softvérový nástroj na spustenie navigácie cez rizikové more hospodárskeho prežitia.

Kick-off 1st Day – otvorenie eventu Room1

Moderuje: Vladimír Bilčík, Head of EU program SPFA 09:00 – 09:20 Otvorenie konferencie Ing.Peter Pellegrini, Deputy Prime Minister, SR 09:20 – 09:45 Úvodné slovo – reprezentanti subkonferencií Dušan Chrenek, Head of European Commission Representation in Slovakia Dr.Rainer Hasenauer, Honorary Professor of Marketing and Lecturer in Marketing of High-Tech Innovation and Technology, Vienna University of Economics and Business James Barlow, […]

BIOMED HealthTech 1st Day Smart City & Regions 1st Day Startup Stage 1st Day
READ MORE

„Chcem rásť, chcem expandovat – Čo ďalej?“

Úloha médií pri budovaní startup ekosystému: Tomáš Prokopčák/sme.sk Michal Novota/týždeň Martin Šandor/Startitup.sk Metodiky rastu a exportu: Rainer Hasenauer (AT)/Vienna University of Economics and Business/ Market Entry: How to align forces of market readiness and technology readiness impacting the innovative startups? Matej Šucha/Managing partner Mindworx/ Prípadové štúdie: Slavomír Hruška/localizationguru.com/Porn hub Lukáš Harvánek (CZ) /Growjob/Design inovačnej kultúry:ako vytvárať […]

Startup Stage 1st Day
READ MORE