Rastislav Chovanec (SK)

Rastislav Chovanec (SK)

Štátny tajomník Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kick-off 2nd Day – otvorenie eventu Room1

Moderuje: Vladimír Bilčík, Head of EU program SPFA 09:00-09:20 – Otvorenie konferencie Rastislav Chovanec, State Secretary of the Ministries of the Economy 09:20 – 09:40 – Úvodné slová reprezentantov subkonferencií Robert Redhammer, Ph.D., Rector STU BA, SR Zuzana Nehajová – InnovEYtion Centre Leader at EY, ČR Mr. Rami Efrati, former Head of Industry Sector at the INCB, Izrael Martin Komínek, […]

Cyber Security B2B 2nd Day Industry 4.0 2nd Day Innovations and Internet of Things 2nd Day
READ MORE