Robert Redhammer (SK)

Robert Redhammer (SK)

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Predtým pôsobil vo funkcii prorektora pre vedu v výskum od roku 2003 a ešte predtým vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky v informatiky STU od roku 1997 pre oblasť vedy, výskumu a informatiky. Robert Redhammer stál za zrodom Univerzitného podnikateľského inkubátora STU, ktorý podporil vznik už viac ako 50 inovatívnych podnikov, za vznikom konceptu Univerzitného vedeckého parku, rozvoja univerzitných areálov a mnohými univerzitnými projektmi. Bol členom predsedníctva APVV, členom viacerých poradných orgánov ministra, je členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predsedom Slovenskej vákuovej spoločnosti, atď. Prispel k zostaveniu Akčného plánu SR pre vedu výskum a inovácie národnej Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roku 2007-2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov, ako aj k zostavovaniu strategického programu „Poznatkami k prosperite“ RIS3 SK pre roky 2014-2020 a ďalších dokumentov.

Kick-off 2nd Day – otvorenie eventu Room1

Moderuje: Vladimír Bilčík, Head of EU program SPFA 09:00-09:20 – Otvorenie konferencie Rastislav Chovanec, State Secretary of the Ministries of the Economy 09:20 – 09:40 – Úvodné slová reprezentantov subkonferencií Robert Redhammer, Ph.D., Rector STU BA, SR Zuzana Nehajová – InnovEYtion Centre Leader at EY, ČR Mr. Rami Efrati, former Head of Industry Sector at the INCB, Izrael Martin Komínek, […]

Cyber Security B2B 2nd Day Industry 4.0 2nd Day Innovations and Internet of Things 2nd Day
READ MORE