Tamas Gyulai (RO)

Tamas Gyulai (RO)

Member of EURADA

Pán Gyulai získal titul M.Sc. v elektrotechnike z Technickej univerzity v Budapešti v Maďarsku v roku 1993 a niekoľko rokov pracoval v telekomunikačnom priemysle. V roku 1998 nastúpil do regionálnej agentúry pre regionálny rozvoj Južnej Veľkej planiny (SGP) v Maďarsku a pracoval tam 10 rokov ako generálny riaditeľ. Pod jeho vedením sa región SGP stal vynikajúcim príkladom hospodárskeho rozvoja prostredníctvom finančnej pomoci Európskej únie a stal sa členom predstavenstva Európskej asociácie rozvojových agentúr (EURADA). Za posledných 10 rokov sa ako asociovaný partner EURADA podieľal na medzinárodných projektoch digitálneho podnikania a rozvoja MSP pomocou vyspelých technológií vo východných členských štátoch Európskej únie. Jeho súčasná oblasť záujmu pokrýva kruhovú ekonomiku a digitálnu transformáciu tradičných odvetví a poskytuje odborné poradenstvo univerzitám v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Prezentácia Industry 4.0: Digital innovation hub services for industrial transformation

Anotácia:

Centrá digitálnej inovácie majú ústrednú pozíciu na pomoc malým a stredným podnikom v ich úsilí o digitálnu transformáciu svojich priemyselných procesov a iniciatíva WATIFY Európskej komisie poskytuje sieťovú podporu pre internacionalizáciu inovatívnych spoločností.

Prezentácia zvýrazní hlavné prvky iniciatívy a vysvetlí európsky kontext digitálnej transformácie európskych priemyselných odvetví.

Prezentácia Innovations and Internet of Things: Digital skills and cooperation for European leadership

Anotácia:

Digitálne zručnosti sú v centre pozornosti v rôznych európskych iniciatívach, pretože sú predpokladom úspešného rozvoja digitálnych zariadení, ktoré môžu pomôcť takmer vo všetkých oblastiach života. Prezentácia zvýrazní hlavné európske programy (s osobitným zameraním na WATIFY), ktoré môžu pomôcť začínajúcim podnikom a už založeným spoločnostiam profitovať z inteligentnej spolupráce medzi európskymi regiónmi.

Digitálny priemysel a ľudské zdroje I.part

Tamas Gyulai/Member EURADA/Digital innovation hub services for Industrial transformation Lukáš Harvánek/Grow job/Ako zostať nenahraditeľným pri vstupe do novej éry

Industry 4.0 2nd Day
READ MORE

Predikcie v IoT

Ivan Kotuliak/STU BA/Komunikácia pre IoT – priestor pre nových operátorov  Martin Šeleng/Researcher and Data Scientist at the Institute of Informatics/Processing of big data from the Internet Juraj Kapasný/co-founder a CEO nášho startupu Knoyd/Úloha Data Science v Smart Cities Tamas Gyulai/Member EURADA/Digital skills and Cooperation for European Leadership

Innovations and Internet of Things 2nd Day
READ MORE