Viera Petrášová (SK)

Viera Petrášová (SK)

Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch, právne a finančné otázky, európske výskumné infraštruktúry Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch, právne a finančné otázky, európske výskumné infraštruktúry
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Európskemu právu sa venuje od roku 2006, kedy začala pracovať na College of Europe v Belgicku. Neskôr pracovala v advokácii a ako nezávislý konzultant pre Európsku komisiu. Od roku 2013 pracuje ako národný kontaktný bod pre oblasť Inovácií v malých a stredných podnikoch, právne a finančné otázky a európske výskumné infraštruktúry a ako národná delegátka v programovom výbore pre oblasť konzorcií európskych výskumných infraštruktúr.

Prezentácie: Podpora malých a stredných podnikov – Horizont 2020

Anotácia:


Malé a stredné podniky hrajú významnú úlohu v konkurencieschopnosti v oblasti výskumu a inovácií Európskej únie voči zvyšku sveta. Európska únia preto podporuje samostatnými výzvami malé a stredné podniky ako aj ich účasť vo veľkých nadnárodných konzorciách. Osobitne cielené výzvy majú pomôcť a naštartovať rast podnikov a ich zároveň priniesť výhody pre širokú verejnosť pri riešení aktuálnych spoločenských výziev ako sú problémy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, dopravy, informačno-komunikačných technológií, bezpečnosti potravín, nanotechnológií, spracovania materiálov a iné.

Štátna a súkromná podpora inovatívneho podnikania v regiónoch SR – časť 1

Rafael Rasinger/Advantage Austria Startups/„International Founders in Austria go International“__ Lukasz Dylang / CEO & Founder of VoicePIN.com/Voice biometrics in Fintech__ František Solár / Sky Way Capital__ Viera Petrášová / H2020 / Podpora malých a stredných podnikov – Horizont 2020__ Miroslav Konečný (SK)/ADDSEN/Turning innovation into success

Startup Stage 1st Day
READ MORE