Vladimír Hrivnák (SK)

Vladimír Hrivnák (SK)

Vedúci vývojár ADROC Tech s.r.o.

Vladimír študoval mechatroniku a svoje vedomosti sústredil do aplikácií nahrádzajúcich nebezpečnú a ťažkú prácu ľudí v atómovom a ropnom priemysle.

Pôsobil viac ako 8 rokov v jadrovom priemysle, kde po elektrickej a mechanickej stránke navrhoval diaľkovo ovládané zariadenia pre prostredia nevhodné pre ľudí.

Od vzniku ADROC Techu sa venuje hlavne vývoju a hľadaniu riešení čistenia ropných nádrží bez vstupu človeka. Jedná sa o prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX Zóna 0), ktoré sú pre ľudí nebezpečné a vysoko rizikové.

Prezentácia: Robotické čistenie ropných nádrží s nebezpečenstvom výbuchu- systém ESOT

Anotácia

Na čistenie ropných nádrží po celom svete sa dodnes využíva ľudská práca. Jedná sa o prostredie s výbušnou atmosférou, silno karcinogénne, kde môže byť človek len s dýchacím prístrojom a  počas manuálnej práce  je vystavený vysokým rizikám úrazu.

Náhrada tejto ťažkej a nebezpečnej práce dodnes nebola možná, pretože neexistoval vhodný stroj- robot, ktorý by dokázal bezpečne pracovať vo výbušnom prostredí (ATEX, Zóna 0).

Naša spoločnosť ako prvá v EU vyvinula a certifikovala systém ESOT vhodný pre takéto prostredie. Systém ESOT sa skladá z robotického vozíka ADEX, ktorý pracuje v nádrži a riadiacej kabíny TVC pre pohodlné ovládanie robota umiestnenej pri nádrži.

Momentálne už druhý rok pracujú v Amsterdame dva takéto systémy, ktoré vyčistili už desiatky nádrží.