Zuzana Nehajová (SK)

Zuzana Nehajová (SK)

vedúca InnovEYtion Centre, Ernst&Young, Praha

Zuzana Nehajová sa pripojila k radom EY a teraz vedie novovytvorené InnovEYtion Center, ktoré sa venuje pomoci spoločnostiam a verejnej správe ako prijímať nové technológie a trendy, optimalizovať procesy a vyvinúť väčšiu efektivitu zdrojov. Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia ako generálna riaditeľka na ministerstve hospodárstva, Zuzana založila koncepciu inteligentného priemyslu na slovenskom trhu, propagáciu verejného a súkromného sektora a úzku spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Je spoluautorkou stratégie Smart Industry pre Slovensko.

Prednáška: Budovanie digitálnych Hub inovácií na podporu digitálneho inovácií v regióne

Anotácia:

Disruption is fundamentally changing the way the world works. Today’s businesses, government and individuals are responding to shifts that would have seemed unimaginable even a few years ago. Artificial intelligence and robotics are reinventing the workforce. Drones and driverless cars are transforming supply chains and logistics. And changing preferences and expectations — most notably in the millennial generation — are altering consumption patterns and demand for everything from cars to real estate.

 

Responding to disruption has become a central issue for incumbent organizations everywhere. Disruption has commonly come to mean a transformation of business models and value networks driven by technology or business innovation. However, it does not stem solely from technology or business innovations — it is also influenced by demographic shifts, globalization, macroeconomic trends and more.

 

According to the European Commission, around 60% of large companies and more than 90% of SMEs in the EU have a perception to lag behind in digital innovation. Companies should start adopting their product portfolio, build robust and responsive ecosystems and drive collaboration in previously unexpected places to meet the evolving demands of customers. Organisations cannot afford to fall back on old solutions. Embracing creativity, entrepreneurial spirit, diversity and inclusivity will enable businesses to challenge the prevailing paradigm and create new business models. New business models require a new skillset of future workforce.

 

Therefore we believe you must ask a better question: how can you reap the benefits of new technologies and trends?

Kick-off 2nd Day – otvorenie eventu Room1

Moderuje: Vladimír Bilčík, Head of EU program SPFA 09:00-09:20 – Otvorenie konferencie Rastislav Chovanec, State Secretary of the Ministries of the Economy 09:20 – 09:40 – Úvodné slová reprezentantov subkonferencií Robert Redhammer, Ph.D., Rector STU BA, SR Zuzana Nehajová – InnovEYtion Centre Leader at EY, ČR Mr. Rami Efrati, former Head of Industry Sector at the INCB, Izrael Martin Komínek, […]

Cyber Security B2B 2nd Day Industry 4.0 2nd Day Innovations and Internet of Things 2nd Day
READ MORE

Internet of Things and Smart cities

Zuzana Nehajová/ vedúca InnovEYtion Centre, Ernst&Young, Praha/Building up Digital Innovation Hubs to boost the digital innovation in the region Ludek Slouka/MasterCard Eduard Kačík/Lightech Jakub Kapuš/SOSA

Innovations and Internet of Things 2nd Day
READ MORE