Míting dizajn

„Better Designed Meetings are The Future of Business.“

Míting dizajn je pionierska agentúra v Čechách a na Slovensku, ktorá poskytuje inovatívnu službu míting dizajn – plánovanie efektívnych a zmysluplných stretnutí. Viac informácií na: www.mitingdizajn.sk/