Kategória: News

Výstupná tlačová správa: Len s inováciami a leadershipom môžeme rásť a byť konkurencieschopní.

Len s inováciami a leadershipom môžeme rásť a byť konkurencieschopní.

Aj to je jeden zo záverov konferencie TechSummit

 

Bratislava, 15. jún 2018 – Na minulotýždňovej konferencii TechSummit sa zúčastnilo takmer 400 účastníkov z 23 krajín. Dva dni spolu diskutovali a zdieľali skúsenosti z oblasti inovácií a nových technológií. Zhodli sa na tom, že čím viac sú v našom živote prítomné rôzne nové technológie, tým viac je potrebný ľudský faktor ako nositeľ kreativity, riešení a pravidiel.

„Technológie mali ľuďom uľahčiť život, aby získali viac času na seba a na svojich blízkych. Zatiaľ to však vyzerá tak, že nám ho skôr berú a obmedzujú našu slobodu. Z diskusií na TechSummite vyplýva, že zatiaľ nemáme jasnú víziu ako chceme žiť. Pre budúcnosť bude kľúčové stanoviť si ju a spoločne o nej komunikovať a spolupracovať na jej napĺňaní,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá TechSummit organizovala.

Na konferencii viackrát zaznelo, že Slovensko je v oblasti inovácií skôr tzv. nasledovačom a nie lídrom. Ako dôvod sa ukazuje práve chýbajúca dlhodobá vízia, s ktorou by sa spoločnosť stotožnila. Už dnes vidieť, že krajiny ako napríklad Estónsko, ktoré si ju stanovili a napĺňajú ju, napredujú výrazne rýchlejšie a sú v oblasti digitalizácie, vzdelávania či podpory priemyslu a regiónov príkladom pre ostatných.

TechSummit sa venoval šiestim oblastiam – Umelá inteligencia, 4. Priemyselná revolúcia, Smart city, Cyber security, Start-upy a Smart hospital.

 

 

„Viacerí ľudia majú predstavu, že umelá inteligencia je niečo ako elektronická bytosť. Takéto niečo však ešte neexistuje a stále je v nedohľadne. Dnes je to predovšetkým počítačový program, ktorý zabezpečuje strojové učenie, lepšiu štatistiku, hľadanie korelácii, automatizáciu procesov a presnosť vo výrobe. Technológia, ktorá funguje len so správnym zadaním od človeka. Preto potrebujeme kvalitných ľudí, ktorí dokážu s touto novou technológiou vytvárať kvalitný produkt. Kľúčové preto teraz je, investovať do umelej inteligencie ako aj do vzdelávania o nej,“ zhrnul diskusiu na TechSummite František Duchoň, riaditeľ Národného centra robotiky.

V časti 4. priemyselná revolúcia sa hovorilo najmä o vzdelávaní. Zamestnania, ktoré sú dnes dominantné sme ešte pred desiatimi rokmi nepoznali a je veľmi pravdepodobné, že takéto rýchle tempo zmien bude pokračovať aj naďalej. Preto vzniká otázka ako dnes vzdelávať študentov a pripravovať ich na niečo, čo zatiaľ nepoznáme. Je zjavné, že nemá zmysel učiť informácie, dôležitejšia bude flexibilita, schopnosť vedieť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám, selektovať informácie a rozhodovať sa.

 

 

V sekcii Smart city sa potvrdilo, že najpálčivejším problémom miest je v súčasnosti doprava. Diskutujúci sa zhodli na tom, že pomôžu len také riešenia, ktoré znížia počet áut na cestách a ešte aj v prípade automobilovej dopravy sa bude znižovať ľudský faktor používaním autonómnych vozidiel. Hovorilo sa o hromadnej doprave, aplikáciách, zdieľaných službách typu Uber až po Hyperloop. Účastníci sa zhodli na tom, že doprava prejde obrovskými zmenami, budú existovať služby, ktoré za nás vyriešia kompletný presun z bodu A do bodu B, teda nám inteligentne nakombinujú rôzne typy dopravných prostriedkov a ešte nás aj zbavia akejkoľvek povinnosti tak, aby sme si počas cestovania mohli vybaviť povedzme online návštevu lekára či prednášku v škole. Všetky tieto zmeny budú nevyhnutné, ak si chceme zachovať súčasný spôsob života v mestách. Otázkou je, či chceme žiť takto a či sa náš dennodenný život nezmení natoľko, že doprava už pre nás nebude taká dôležitá.

„V diskusii o budúcnosti kybernetickej bezpečnosti panovala zhoda, že medzi najdôležitejšie prvky úspešného zabezpečenia patrí silná kooperácia a výmena informácií – medzi krajinami, aj medzi sektormi. Avšak v tom, aké efektívne vedia byť v tejto úlohe štáty, sa diskutujúci nezhodli. Ďalším dôležitým prvkom ochrany je rýchla a odborná reakcia na vzniknuté incidenty. Podľa toho, čo odznelo na TechSummite sa v budúcnosti budeme rozprávať najmä o tom, ako v procese ochrany využívať umelú inteligenciu,“ zhodnotil Tomáš Zaťko, generálny riaditeľ spoločnosti Citadelo.

Po vlne Start-upov prichádza ďalšia logická vlna tzv. ekosystémov. Mnohé modely fiiriem sú neefektívne, start-upy sa nedokážu rozbehnúť a zanikajú skôr ako vyvinú vlastný produkt. Ako reakcia na to vznikajú ekosystémy, ktoré im pomáhajú vyriešiť širokú škálu problémov. Ide o sieť ľudí, firiem, projektov a investorov, ktorí sú si navzájom prospešní. V každej krajine funguje ten ekosystém inak a má vlastné pravidlá, ale dnes je zrejmé, že bez nich by prežilo oveľa menej spoločností.

 

 

Súčasťou TechSummitu bol aj tzv. start-up pitch, na ktorého organizácii sa spolupodieľalo štúdio Launcher. Zúčastnilo sa ho 8 slovenských a 4 zahraničné firmy.  Zástupcov investorov najviac oslovili dvaja slovenskí zástupcovia – ako najlepší nápad vybrali ECO Heart a za firmu s najväčším potenciálom na financovanie označili Kontentino.

„Téma inteligentných nemocníc je u nás a v celej strednej Európe ešte len v začiatkoch a aj my sa jej v blízkej budúcnosti budeme venovať na viacerých podujatiach. Na Slovensku už bolo realizovaných niekoľko dobrých čiastkových riešení, ktoré môžeme používať ako príklad, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie začať inteligentnými investičnými rozhodnutiami a oveľa viac pozornosti sústrediť na rozhodovací proces v tejto fáze. Na to je potrebné vytvoriť širšie povedomie o tom, čo vlastne inteligentné nemocnice sú a ako sa tvoria, inšpirovať sa v zahraničí a následne meniť prístup,“ povedal Ján Králik, expert na zdravotníctvo a moderátor časti Smart hospital na TechSummite.

„Ako kľúčové sa v súčasnosti ukazuje vzdelávanie. Nech sme sa na konferencii bavili o čomkoľvek – start-upy, inteligentné mestá, umelá inteligencia či kybernetická bezpečnosť – vždy bolo jedným zo záverov, že potrebujeme vzdelanú spoločnosť, aby sa s novými problémami vysporiadala. Spoločnosť, ktorá bude vedieť s informáciami pracovať a správne ich vyhodnocovať, aby technológie slúžili v jej prospech a nie naopak,“ zhrnul Davy Čajko. 

Súčasťou podujatia bola aj výročná tlačová konferencia spoločnosti Bosch. „Slovensko je pre Bosch aj naďalej dôležitým trhom. Teší́ ma, že môžeme osláviť̌ 25. výročie návratu Bosch na Slovensko ako dobre zavedená́ spoločnosť̌ so sľubnými vyhliadkami do budúcnosti. S ohľadom na investičné́ projekty v automobilovom odvetví a nové služby založené́ na internete vecí očakávame nárast dopytu po našich produktoch a službách,“ uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike.

 

 

TechSummit je najväčšia inovatívno-technologická konferencia na Slovensku a minulý týždeň sa konal v Bratislave už jej tretí ročník. Každoročne prináša do Bratislavy svetovú špičku v tejto oblasti. Okrem prednášok a panelových diskusií na nej tento rok aj prebehlo približne 150 bilaterálnych biznis stretnutí. Ďalší TechSummit sa uskutoční opäť v júni 2019.

Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom, rečníkom a hlavným partnerom, ktorými sú Hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mastercard, Volskwagen Slovakia, T-Systems, Danfoss, Železničná spoločnosť Slovensko, HP, Resco, M computers, Bosch, Healthspacee, Veľvyslanectvo Veľkej Británie, Bratislava Tourist Board, denník Sme a časopis PC Revue.

 

Tlačová správa v .pdf na stiahnutie TU.

 

Kontakt pre médiá:

Naďa Urbanová

E-mail: marketing@techsummit.sk

Mobil: +421 907 851 699

Tlačová správa: Tretí ročník Techsummitu opäť prináša do Bratislavy technologickú špičku

Tretí ročník Techsummitu opäť prináša do Bratislavy
technologickú špičku

 

Bratislava, 29. máj 2018 – Nastaviť vzťah medzi človekom a technológiu bude kľúčové pre našu budúcnosť. Už dnes technologické inovácie vo veľkej miere ovplyvňujú náš každodenný život. Ako to pôjde ďalej? Vieme to predikovať a ovládať? Alebo sa nám to môže vymknúť spod kontroly? Odpovede na tieto otázky prinesie konferencia Techsummit.

„Veda a technika nám môžu zlepšiť nemocnice, dopravu, vzdelávanie, ale aj kultúru či fungovanie komunít. Musíme však vedieť ako na to. Cieľom Techsummitu je hovoriť o najnovších pokrokoch v technologickom svete a o tom, ako ich efektívne začleňovať do každodenného života,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Techsummit organizuje.

Techsummit sa uskutoční 6. – 7. júna v hoteli Crown Plaza Bratislava a pokrýva tieto témy:

SMART CITY
Koncept SMART CITY sa snaží využiť moderné technológie na to, aby vytvoril pre ľudí zmysluplné prostredie. Aké možnosti sa nám ponúkajú, ako ich (ne)využívame a kam by sme sa mali posunúť? Ako nám vedia pomôcť riešiť problémy s dopravou a parkovaním?

INDUSTRY 4.0
Revolúcia v priemysle sa nevyhne ani Slovensku a s našim postavením “automobilovej výrobnej haly” nám môže spôsobiť problém v strate tisícok pracovných miest. Zároveň nám chýbajú kvalifikovaní pracovníci, ktorí by nové technológie vedeli obsluhovať. Digitalizácia nie je témou len pre veľkých hráčov na trhu, ale aj pre malých a stredných podnikateľov a tiež výrobných podnikov. Čo potrebujeme zmeniť, aby sme sa na to pripravili?

UMELÁ INTELIGENCIA
Umelá inteligencia zasahuje čoraz viac oblastí nášho života. Čo sa vlastne skrýva pod názvom umelá inteligencia, čo nám prináša a aké má riziká?  Kto ju bude vlastniť, kto k nej bude mať prístup? Bude to nástroj moci alebo pomoci?

CYBER SECURITY
Hovorí sa, že keby chcel niekto v dnešnom svete vojnu, tak nepotrebuje strelné zbrane, stačí mu na to útok v online prostredí. Je to naozaj tak? Môže sa stať niečo, čo sme doteraz poznali len zo sci-fi filmov? Sú nebezpečenstvom individuálni hackeri alebo organizované skupiny, ktoré si na tomto založili svoj biznis?

SMART HOSPITAL
Čo všetko treba v zdravotníctve zmeniť, aby zodpovedalo 21. storočiu? Menia sa nároky pacientov na poskytované služby, pribúdajú nové diagnózy, mení sa populačná krivka a aj výdobytky vedy a techniky. Dokážu sa nemocnice tomu prispôsobiť? Ako dlho im to bude trvať a koľko to bude stáť?

START-UP ECOSYSTEM
Trh je zaplavenými novými start-upmi a okrem mnohých inšpiratívnych príbehov poznáme aj také, ktoré napriek získaniu investorov nedotiahli biznis do úspešného konca. Ako oddeliť “zrno od pliev” a pomôcť tak úprimným projektom, aby mohli dosiahnuť úspech? Ukážeme tiež ako rozdielne môžu start-upové systémy fungovať v jednotlivých európskych krajinách. Sieťovanie, spoločné vzdelávanie a vytváranie ekosystémov pre spoluprácu start-upov je hlavným cieľom, prečo túto tému otvárame.

START-UP PITCH
Po prvýkrát bude súčasťou Techsummitu aj start-upový pitch. Desať slovenských projektov sa predstaví porote zloženej zo zástupcov investorov, európskych ecosystémov a už fungujúcich start-upov. Dostanú tak možnosť získať podporu pre spustenie svojho projektu.

Na Techsummite okrem iného vystúpia aj Dirk Ahlborn, šéf Hyperloopu, Kalle Palling, člen estónskeho parlamentu, Hans-Christian Heidecke, CIO Volkswagenu či Balázs Szeneczey, viceprimátor Budapešti.

Techsummit prepojí zástupcov štátu, samospráv, súkromného sektora a vzdelávacích inštitúcií, aby mohli diskutovať o vhodných a koordinovaných riešeniach.

————

Kontakt pre médiá:

Naďa Urbanová

E-mail: marketing@techsummit.sk

Mobil: +421 907 851 699

Tlačová správa: Na Techsummit príde 22 zástupcov investorov

Na Techsummit príde 22 zástupcov investorov, budú hľadať inovatívne start-upy

 

Bratislava, 17. máj 2018 – Súčasťou konferencie Techsummit 2018 bude aj stretnutie Dozornej rady projektu ALTFInator. Stretne sa tu 22 expertov na financovanie start-upov. Okrem iného budú medzi účastníkmi konferencie vyhľadávať zaujímavé projekty, ktoré by si zaslúžili podporu investorov.

„Teší nás, že Dozorná rada ALTFInatoru zasadne práve na Slovensku. Pre účastníkov konferencie je to vynikajúca príležitosť získať dôležité kontakty. A to je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré Techsummit organizujeme – aby sa vďaka stretnutiam posúvali inovatívne myšlienky do praxe“, povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future proof, ktorá Techsummit organizuje.

ALTFInator je projekt financovaný z programu Európskej únie Horizon 2020. Jeho cieľom je zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k alternatívnym spôsobom financovania. Projekt zmapuje situáciu v ôsmich európskych krajinách, zistí, aké možnosti financovania podniky majú, ako ich využívajú, prípadne aké majú pri čerpaní bariéry a na základe týchto informácií pripraví návod ako zvýšiť kapacity alternatívneho financovania aj s konkrétnymi príkladmi z praxe. ALTFInator sa sústredí na krajiny Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Litva, Portugalsko, Taliansko a Španielsko.

 „Cieľom ALTFInatoru je pomôcť malým a stredným podnikom rásť. Veríme, že vďaka tomuto projektu lepšie pochopia aké všetky možnosti financovania majú a ako ich môžu využívať,“ povedal Róbert Miskuf, generálny riaditeľ spoločnosti Pedal Consulting, ktorá projekt realizuje.

 

Medzi 22 zástupcami investorov budú napríklad aj:

Gábor Vicze, INNOMINE GROUP KFT (Maďarsko)

Francisco de Arístegui, Zabala Consulting (Španielsko)

Ronald  Kleverlaan, CrowdfundingHub BV (Holandsko)

Grete Gutmann, Civitta (Estónsko)

Oriol Martínez Alòs-Moner, ACCIÓ (Španielsko)

 

————

Kontakt pre médiá:

Naďa Urbanová

E-mail: marketing@techsummit.sk

Mobil: +421 907 851 699

Tlačová správa: Na Slovensko príde šéf Hyperloopu

Na Slovensko príde šéf Hyperloopu

 

Bratislava, 2. máj 2018 – Dirk Ahlborn, generálny riaditeľ spoločnosti Hyperloop Transporation Technologies príde v júni na Slovensko. Bude spíkrom konferencie Techsummit 2018.

Hyperloop Transportation Technologies je jedna zo spoločností, ktoré sa snažia rozvíjať idey Elona Muska na super rýchlu dopravu. Podľa slov Dirka Ahlborna majú pred sebou náročný rok, pretože plánujú oznámiť prvú destináciu pre komerčnú linku hyperloopu.

Dirk Ahlborn bude na Slovensku hovoriť o budúcnosti dopravy. Čo treba urobiť, aby nekolabovala, bola efektívna a zároveň dbala na životné prostredie? „Na Slovensko sa veľmi teším. Uvedomujem si, že tento región Európy má pred sebou veľké výzvy v oblasti dopravy. Zaujíma ma, ako sa na ne pripravujete. Zároveň budem rád, ak budem môcť prispieť k diskusii o tom, ako nájsť tie najvhodnejšie riešenia“, povedal D. Ahlborn o dôvodoch svojej účasti na Techsummite.

„Veľmi nás teší, že Dirk Ahlborn prijal naše pozvanie. Hyperloop je jeden z najinovatívnejších spôsobov riešenia dopravy a práve takéto progresívne myslenie si musíme osvojiť, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej pri riešení našich problémov. Je to jeden z hlavných cieľov konferencie Techsummit – prinášať na Slovensko inovátorov a prepájať ich so štátnym a súkromným sektorom, aby pri diskusii našli spoločnú víziu“, povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future proof, ktorá Techsummit organizuje.

Techsummit sa uskutoční v dňoch 6. – 7. júna v bratislavskom hoteli Crowne Plaza Bratislava a tematicky pokrýva oblasti Umelá inteligencia, 4. Priemyselná revolúcia, Smart city, Cyber security, Start-upy a Smart hospital.

 

 Kontakt pre médiá:

Naďa Urbanová

E-mail: marketing@techsummit.sk

Mobil: +421 907 851 699

Share.Techsummit 2018 – výstupná tlačová správa

Zdieľaná ekonomika má stúpajúci potenciál a je prioritou ju podporovať

Bratislava – 21. 3. 2018 – Európska komisia (EK) podporuje zdieľanú ekonomiku. Hoci sa podľa ekonomickej radkyne Zastúpenia EK v Bratislave Lívie Vašákovej nateraz rozhodla nezasiahnuť priamo do jej regulácie, ide o nové a perspektívne odvetvie, ktoré EK nechce reguláciami negatívne ovplyvniť. Zaznelo to na medzinárodnej konferencii Share.Techsummit v Bratislave.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a mnoho ďalších odborníkov z verejného a súkromného sektora. Vo všeobecnosti je súčasný trend zdieľanej ekonomiky podporovaný všetkými stranami a z pohľadu Európskej komisie, ktorá bola na konferencii zastúpená Líviou Vašákovou, je prioritou podporovať tento trend zavádzaním jednotného digitálneho trhu, výrazne neobmedzovať rozvoj zdieľanej
ekonomiky, dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov a vytvárať férové pravidlá konkurenčného prostredia.

,,Cieľom Share.Techsummitu bolo vytvoriť priestor na diskusiu všetkých strán, ktoré sa na zdieľanej ekonomike podieľajú, či už sú to firmy, ktoré ponúkajú riešenia a platformy pre zdieľanú ekonomiku ako napríklad Uber, Airbnb a JaSpravim, alebo samotní používatelia a v neposlednom rade samozrejme regulátori a kontrolné orgány,” hovorí David Čajko, organizátor konferencie a dodáva, že tento cieľ sa naplniť podarilo.

Hostia zo zahraničia prezentovali už aj konkrétne riešenia, ako sa so zdieľanou ekonomikou vysporiadať. V súvislosti s diskusiou Kam smeruje zdieľaná ekonomika? sa riešilo zdanenie služby Uber v Estónsku, kde sa za 6 mesiacov podarilo navrhnúť spoločné riešenie, ktoré je aktuálne v pilotnej prevádzke.

Kalle Palling, predseda estónskeho parlamentného výboru pre európske záležitosti tvrdí, že: „Slovensko by sa v rámci svojho regulačného prístupu malo posunúť vpred. Estónsko je dobrým príkladom, ktorý by mohol zodpovedať väčšine trhov v Európskej Únii. V Estónsku sme dosiahli úspech práve preto, že sme znížili reguláciu pre tradičné taxi služby a zároveň zregulovali zdieľanie jazdy, vďaka tomu máme flexibilný zákon o verejnej doprave, ktorý umožňuje pôsobiť na trhu každému.” Dodal, že zdieľaná ekonomika vytvára viac príležitostí pre každého jednotlivca – či už na strane poskytovateľa alebo spotrebiteľa. “Užívateľ získa viac príležitostí za menej peňazí a poskytovateľ zas viac možností zárobku pre seba alebo svoju rodinu,” povedal K. Palling.

Ivan Štefanec, člen Európského parlamentu doplnil: “Už v roku 2015 prekročili zisky zo zdieľanej ekonomiky sumu 28 miliárd eur a každým rokom stúpajú. Viac ako polovica občanov Európskej únie vie o jej existencii a každý šiesty Európan ju aj nejakým spôsobom využíva.

Zástupkyňa sekcie riadenia informatizácie Mgr. Martina Slabejová PhD. vyjadrila podporu rozvoja zdieľanej ekonomiky a jej myšlienke “Sharing not owning, ktorá pomáha ľudom a podnikateľom šetriť peniaze, získavať príjem, stretávať sa s novými ľuďmi, budovať dôveru, zlepšovať výber a zvyšovať si celkovo životný komfort.” Dôležité bude vytvoriť rozumnú legislatívu, ktorá nebude brániť inováciám a zabezpečí rovnováhu medzi záujmom spotrebiteľov, komunít, verejnej bezpečnosti a sociálneho dobra. Vyzdvihla, že práve akcie ako ShareTechsummit môžu slúžiť na efektívnejšiu prípravu legislatívy.

Zúčastnené strany počas konferencie vyjadrili záujem o ďalší spoločný dialóg a zdieľanie skúseností. Pokrok v tejto oblasti by mohol pomôcť pri tvorbe jednotnej regulácie v rámci  EÚ. To by mohlo priniesť efektívnejšiu ochranu práv používateľov služieb a otvorenie jednotného európskeho trhu pre firmy.

V rámci Slovenska stojí podľa účastníkov konferencie za zváženie iniciovať spoluprácu so zástupcami vlády, konkrétne Sekciou riadenia informatizácie v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s cieľom spoločne identifikovať negatívne dopady zdieľanej ekonomiky a hľadanie konkrétnych legislatívnych riešení.


 

Share.Techsummit je medzinárodná konferencia, na ktorej odborníci z rôznych segmentov ekonomiky a spoločnosti diskutovali o budúcnosti zdieľanej ekonomiky. Konala sa 15. marca 2018 za účasti slovenských a medzinárodných speakrov a hostí.

Organizátori konferencie vyjadrujú vďaku mestu Bratislava a Bratislavskému samosprávnemu kraju za prevzatie záštity nad konferenciou Share.Techsummit, hlavnému partnerovi Slovak Business Agency, partnerovi Európskej komisie, donorovi konferencie spoločnosti Uber, e-mobility partnerom ZSE, East-E, BMW a všetkým podporovateľom, mediálnym, produkčným a digitálnym partnerom.

Fin.Techsummit 2017 – výstupná tlačová správa

Prvý ročník Fin.TechSummitu prilákal do Bratislavy zástupcov z takmer celej Európy a predstavil, ako moderné technológie ovplyvnia finančný svet

/Bratislava, 22. 11. 2017/ Fin.TechSummit, ktorý sa konal 16. novembra 2017 v Bratislave v Hoteli Crowne Plaza,zmapovalstav inovácií a technologických zmien, ktoré aktuálne prebiehajú vo finančnom sektore.

Vôbec po prvýkrát sa na Slovensku otvorila téma Fintech. Konferencia so zacielením na CEE Region však prepojila účastníkov od USA až po Rusko. Odborný program so zameraním na najaktuálnejšie informácie a inovácie z finančného sektora prilákal viac ako 300 účastníkov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia bankového sektora, fintech spoločností, štátui startupov. Možnosť stretnúť sa s poprednými medzinárodnými odborníkmi a diskutovať, ako moderné technológie zmenia finančný svet,využili zástupcovia tohto sektora nielen z krajín Vyšehradskej 4, ale aj z Estónska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska či Ukrajiny.

Koncept Fin.TechSummit vytvoril priestor pre hľadanie riešení, ako si zachovať konkurencieschopnosť v oblasti digitálnej ekonomiky. Pridanou hodnotou podujatia bola možnosť diskusie s rečníkmi, ktorí aktívne ovplyvňujú dianie na finančno-technologickej scéne v regióne strednej a východnej Európy.„Fin.TechSummit je hlavným podujatím zameraným na túto oblasť v regióne strednej a východnej Európy. Je súčasťou ekosystému eventov, ktoré do srdca Európy prinášajú lídrov a venujú sa odvetviam, ktoré napredujú,“ hovorí Davy Čajko, organizátor podujatia a zároveň CEO siete autorských konferencií Techsummit Events.

Organizátori sa tejto téme aktívne venujú najmä po odbornej stránke a práve preto sa podujali na založenie špecializovanejasociácie s názvom Fintech Europe. „Asociácia prinesie priestor na inšpiráciu, zdieľanie know-how a pomenovanie vylepšení v kontexte moderných technológií a inovácií v legislatívnom a finančnom prostredí,“dopĺňa Davy Čajko.

Tematické zameranieFin.TechSummit

Medzi hlavné témy Fin.TechSummit patriladiskusia o PSD2 (Smernica Európskej komisie o bankových platbách), ktorá prinesie inovatívne finančné služby aj do slovenskej legislatívy. Klienti budú môcť realizovať transakcie novými spôsobmi, čo zvýši konkurenčný tlak v oblasti poskytovania finančných služieb. Smernica však tiež kladie väčší dôrazaj na bezpečnosť a ochranu transakcií koncového zákazníka.„Noví hráči vytvoria tlak na tradičné banky, ktoré budú musieťreagovať ainovovaťsvoje služby. Technologické spoločnosti môžu bankám pomôcť vylepšiť procesy, aby sa stali efektívnejšími a túto výzvu premenili na príležitosť,“ pokračuje D. Čajko. Úspešný model spolupráce banky so start-upmi, ktorý potvrdil, že fintechy môžu byť inšpiratívne pre banky, prezentoval aj zástupca digitálnej banky 365.bank.

Druhým tematickým okruhom konferencie boli ľudia ako kľúč úspechu. Treťou veľmi rozsiahlou témou bola technologická revolúcia blockchain (špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy, ktorá zaznamenáva všetky platby takzvaných kryptomien– poznámka redakcie).

Vyvrcholením konferencie bolo vyhlásenie výsledkov Hackathonu. Digitálna banka 365.bank ocenila najlepší prototyp rodinnej mobilnej aplikácie, ktorej cieľom bola efektívna správa rodinných financií a tiež učiť deti finančnej gramotnosti.  Víťazný projekt získal sumu 3 000 eur a možnosť implementácie do praxe. Výhercom sa stal Ján Seyd s originálnym technickým i vizuálnym prevedením.

Organizátori potvrdili 2. ročník konferencie

Na úspechu prvého ročníka Fin.TechSummitsa podieľali okrem rečníkov a účastníkov spoluprácou generálny partner 365.bank a tiež Britská ambasáda,ako aj mnoho tuzemských i zahraničných produkčných a digitálnych partnerov, ktorým aj touto cestou je vyjadrená veľká vďaka.

Pre veľký záujem začali organizátori s prípravami druhého ročníka konferencie Fin.TechSummit,ktorý sa uskutoční v 8. novembra 2018 Bratislave.Počas roka 2018 sa v rámci siete autorských konferencií Techsummit Events bude konať niekoľko ďalších podujatí, ktoré odborne spracovávajú a otvárajú dialóg vedúci k vytváraniu nových prístupov v tradičných odvetviach podnikania.

Viac informáciínájdete na www.fintechsummit.sk

 

TechSummit Events

TechSummitvytvára inovatívny ekosystém podujatí so zameraním na špecifické témy. Prioritným cieľom organizátorov je vytváranie dialógu medzi konzervatívnym prístupom tradičných inštitúcií a dynamickými firmami, ktoré menia štandardizované prístupy. V stredoeurópskom regióne ide o unikátnu platformu inovatívnych konferencií s rôznym tematickým zameraním, ktorých ambíciou je podpora zdieľania vedomostí a vytváranie nových prístupov a business modelov. O jednotlivých podujatiach sa môžete dozvedieť viac tu: http://bit.ly/techsummit-2018

 

O spoločnosti Future Proof

Spoločnosť Future Proof vznikla v roku 2013. Jej misiou je autorsky vytvárať a organizovaťotvorené platformy (eventy, konferencie a huby), ktoré sú zamerané na technológie a inovácie. Spoločnosť tiež založila prvý Smart City HUB v strednej a východnej Európe, kde organizuje špecializované workshopy a eventy na témy: mestská inteligencia t.j. smart inovácie a pilotné projekty v municipalitách.Spoločnosť je tiež zakladateľom a organizátorom medzinárodnej konferencie o technologických inováciách Techsummit.

 

Copyright 2019 FutureProof s.r.o. All rights reserved.