Globálna spolupráca v boji proti kyberterorizmu

Jun 7, 2018

13:05

PANELOVÁ DISKUSIA

45 min

 • Aleš Špidla (CZ)

  Head of Unit

  Nakit

 • Tomáš Zaťko (SK)

  CEO

  Citadelo

 • Richard Malovic (CZ)

  CEO

  Whalebone

Copyright 2019 FutureProof s.r.o. All rights reserved.