Dáša Foglarova (SK)

CEO, DOCKitIN

EN
Paperless office and documents within reach. That’s DOCKitIN, archive of the next generation. Your contracts, invoices and other important documents can be found neatly stored in the browser or mobile app. In addition, documents are physically stored in our security archive. Save time, space and money and get non-stop access to all documents with DOCKitIN.

SK
Kancelária bez papierov, dokumenty na dosah. To je DOCKitIN, archív novej generácie. Vaše zmluvy, faktúry a ostatné dôležité dokumenty nájdete prehľadne usporiadané vo webovej, alebo mobilnej aplikácii. Navyše, dokumenty sú fyzicky uložené v našom zabezpečenom archíve. Ušetrite čas, priestor a peniaze a získajte non-stop prístup ku všetkým dokumentom s DOCKitIN.

 

 

Talks