Juraj Lichner (SK)

CEO, Profit365

EN
Profit365 is an cloud economic (ERP) software in which you can log in using just internet browser  on every OS, mobile phone or tablet, like to your internet banking. Profit365 is designed for small and medium-sized business, with billing, warehousing, accounting and property management availible in one package of subscription. Profit365 open REST API is also available for connecting with any external system.

SK
Profit365 je cloudový ekonomický softvér, do ktorého sa prihlasujete cez webový prehliadač, aj cez telefón, alebo tablet, podobne ako aj do internetbankingu. Profit365 je určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorí v rámci jedného balíčka predplatného majú k dispozícii fakturáciu, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, majetok…, a samozrejmosťou je aj sprístupnenie Profit365 API na prepojenie s ľubovoľnými externými systémami.

Talks