Marek Modranský (SK)

Member of Executive Board and Policy Board, UITP

SK
Od roku 2003 do 2014 aktívne pôsobil v sektore verejnej autobusovej dopravy. V tomto období pracoval na viacerých vedúcich pozíciách v jednej z najväčších dopravných spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal aktívne spolupracovať s medzinárodným združením UITP so sídlom v Bruseli. Členstvo v tejto organizácii viedlo k rozšíreniu jeho poznatkov o verejnej doprave a jej význame pre spoločnosť zo zahraničného prostredia. Počas pôsobenia v UITP zastáva nepretržite funkciu člena v Komisii pre regionálnu dopravu. Za jeho odborný prínos, aktívny prístup a ďalšie zásluhy pre UITP sa v roku 2009 stal ako historicky najmladší členom Výkonného výboru UITP (Executive and Policy Board). Na tejto pozícii bol dve volebné obdobia až do roku 2015, kedy mu bol na svetovom kongrese pre verejnú dopravu v Miláne udelený titul honorárny viceprezident UITP. V súčasnosti pôsobí Marek Modranský ako predseda Inštitútu verejnej dopravy so zameraním  na odbornú podporu dopravcom a samosprávam na Slovensku v oblasti presadzovania podmienok pre udržateľnú dopravu a obhajobu ekologických druhov dopravy.

Talks